Kategorier
Sanering

Effektiv lägenhetsanering i Norrköping

När en hyresgäst lämnar en bostad i Norrköping under oönskade förhållanden, kan det uppstå en hel del bekymmer för fastighetsägaren. Många gånger kan skicka på en bostad avslöja mer än bara vanligt slitage, vilket kan leda till en mängd komplikationer och klagomål från grannar.

Ett hem som tidigare varit bebott av någon som inte tagit hand om det kan visa allt från tecken på dålig hygien till mer allvarliga problem, som blodspår eller tecken på kriminalitet. I sådana fall kan det vara absolut nödvändigt att genomföra en grundlig sanering.

Värdet av att anlita professionell hjälp

För att säkerställa att lägenheten återfår sitt ursprungliga skick och blir redo för nästa hyresgäst, rekommenderas det att anlita en saneringsfirma i Norrköping. Dessa experter har både den kunskap och utrustning som krävs för att rengöra och desinficera bostaden ordentligt. Med tystnadsplikt i åtanke garanterar de också att saneringsprocessen sker diskret, något som är mycket uppskattat av både fastighetsägare och anhöriga.

Utmaningar för fastighetsägaren

Att hantera hyresgäster som orsakar problem kan vara en stor utmaning för fastighetsägare. Det finns oftast tecken på problem, som klagomål från grannar om hög musik eller ständiga bråk. Ibland är problemet dock inte uppenbart, som i fallet med en tystlåten hyresgäst som döljer ett kaos bakom stängda dörrar.

Att snabbt återställa ordningen

Efter en olycklig händelse, som ett dödsfall eller vräkning, behöver bostaden återställas till sitt ursprungliga skick så snart som möjligt för att fortsätta generera hyresintäkter. Därför är det viktigt att veta vilka resurser som finns tillgängliga, som en erfaren saneringsfirma, som kan utföra arbetet snabbt och effektivt.

För mer information samt tips besök hemsida: saneringnorrköping.nu

Kategorier
Mäklare

Vindsvåning i Stockholm – från dröm till verklighet

Många äldre hus i Stockholm har outnyttjade ytor på sina vindar. Ytor som kan inredas och bli till en vindsvåning som kommer att slå alla besökare med häpnad.

Det är något speciellt med en vindsvåning. Ofta är det en lägenhet som har en lite annorlunda karaktär och utformning. Det kan vara vinklar och vrår. Råa tegelväggar och ovanliga takfönster. Och plötsligt dyker det upp en altan eller balkong runt en hörna.

En vindsvåning har en speciell charm som gör att det också är bostäder som brukar vara mycket populära. För det finns något visst med det ovanliga och att bo överst av alla i huset med endast himlen ovanför. En känsla som kan liknas vid frihet och ro.

Av den anledningen är det också många som har börjat inreda eller renovera sina vindar för att kunna sälja eller hyra ut dem. Det är en god idé för den som vill förbättra ekonomin eller för den som skapar fler boendemöjligheter utan att behöva bygga fler hus. En anledning som också innebär att man sparar på miljön.

Sälja en vindsvåning

Den som är fastighetsägare, eller bostadsrättsförening, har mycket att tjäna på att inreda sin vind till en eller flera vindsvåningar i Stockholm. Och för en förening kan det vara ett mycket bra sätt att dra in pengar på, som alla i föreningen får nytta av. Pengar som annars inte kommer att synas till.

Som fastighetsägare kan det vara ett bra sätt att dra in pengar inför någon typ av renovering eller annan förbättring av fastigheten i stort. Och det kan även innebära att fastigheten totalt ökar i värde vid omläggningar av lån eller vid en försäljning. Det är ändå en yta som finns och som inte behöver kosta så mycket att inreda.

I Stockholm är vindsvåningar mycket populära och kan gå för höga summor. Det är även vanligt att de som bor i en fastighet ber om att få bo på vinden ifall fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen bestämmer sig för att skapa boendeytor där. På många sätt kan det vara en dröm som blir verklighet för de boende men även för fastighetsägaren

Kategorier
Solceller

Solceller i Stockholm sänker elkostnaden

Om du vill minska dina kostnader för el, kan du utnyttja ditt villatak. Låt ett företag som levererar solceller i Stockholm installera solpaneler på taket.

De flesta människor tycks vara överens om att vårt jordklot inte mår bra. Våra hav och omgivande atmosfär värms successivt upp och på tv och i radio får vi ständigt höra talas om nya naturkatastrofer. Värmerekord slås ständigt och våra skogar blir alltmer eldfängda.

Vi förväntar oss inte sällan att våra politiker ska lösa problemen, som av seriösa forskare anses förorsakas av vårt ohämmade utnyttjande av fossila bränslen. Politikernas handlingsutrymme är dock begränsat. De kan förvisso “kratta manegen” genom att lämna bidrag och skattelättnader till miljövänliga investeringar, men besluten måste till slut tas av enskilda individer eller företag.

Hur kan vi då som privatpersoner förändra världens slöseri med fossila bränslen? Sedan flera år tillbaka har vi i vårt land börjat installera värmepumpar för att minska användningen av oljeeldning och direktverkande el. Nu är det dags att installera solceller och producera egen el för hushållsapparater, belysning och elbilar. 

Bli klimatsmart med solceller i Stockholm 

Du följer debatten i media som handlar om skenande elpriser och vem som bär skulden till att priserna löpt amok. Det är i varje fall inte mitt fel, tänker du. Men att bara lyssna på käbbel är inte din modell utan du tänker göra något åt dina egna kostnader. Vid ett familjeråd tar du upp frågan med din son. “Du som går på tekniskt gymnasium och vet allt, kan väl förklara hur solceller fungerar”, säger du.

Sonen vet besked. “Solceller är uppbyggda med bland annat halvledarmaterial”, förklarar han. “Mellan solcellens fram- och baksida uppstår spänning och i en elkabel tas likström upp”, fortsätter han. “Likströmmen omvandlas till växelström via en växelriktare och strömmen kan sedan tas ut till alla våra apparater”.

Du känner dig övertygad om tekniken och tar kontakt med ett företag som installerar solpaneler i Stockholm. Företaget kommer på besök och inspekterar hustaket, som har bra läge och ger bra solinstrålning utan att skymmas av träd eller annat. Du får också hjälp att upprätta en investeringskalkyl för projektet.

Kategorier
Fastighet

Fastighetsboxar skapar trivsel och trygghet 

Att fler och fler BRF:er och fastighetsägare väljer att montera fastighetsboxar är ett intressant faktum. Frågan är bara om det handlar om ett tidens tecken eller om det handlar om en förändring som gör skillnad?

 Vi skulle definitivt säga att det senare ligger närmast till hands. Fastighetsboxar har – i kombination med nya säkerhetsdörrar – väldigt många fördelar. Dels i form av att de förenklar livet för de boende, dels i form av en ökad säkerhet och dels i form av att de också ger hela fastighetens interiör ett rejält estetiskt lyft. Det är några av de mer uppenbara fördelarna, men för att förklara dessa ytterligare så tänkte vi gå in mer på djupet genom att rada upp dem – enligt följande: 

  • Ökad säkerhet. Fastighetsboxar i sig är byggda i ett robust material och har en låsmekanism som är omöjlig att bryta upp. Utöver detta så blir kombinationen mellan fastighetsboxar och säkerhetsdörrar en sak som skapar säkerhet. Inget brevinkast finns längre och den självklara vägen för en inbrottstjuv att ta sig in genom försvinner. Dessutom är detta också riktigt bra i händelse av brand då röken stängs ute. 
  • Estetiskt lyft. Fastighetsboxar kan anpassas mot den övriga inredningen, arkitekturen och stilen i fastigheten. Det gäller även storleken på boxarna som kan skräddarsys efter behov. Genom att välja fastighetsboxar får man en snygg, välkomnande och inbjudande entré. Det skapar trivsel och kan dessutom vara till gagn för den enskilda individen i samband med försäljning. En köpare köper inte bara en lägenhet – han köper en helhet! 
  • En enklare vardag. Som boende i en fastighet med fastighetsboxar så får man en enklare vardag. Olika paket får plats i boxen och man slipper springa omkring till olika ombud. Posten kan sorteras direkt vid entrén och man skapar en enkel rutin där man hela tiden kollar av sin box när man kommer hem från arbetet.