Kategorier
Solceller

Solceller i Stockholm sänker elkostnaden

Om du vill minska dina kostnader för el, kan du utnyttja ditt villatak. Låt ett företag som levererar solceller i Stockholm installera solpaneler på taket.

De flesta människor tycks vara överens om att vårt jordklot inte mår bra. Våra hav och omgivande atmosfär värms successivt upp och på tv och i radio får vi ständigt höra talas om nya naturkatastrofer. Värmerekord slås ständigt och våra skogar blir alltmer eldfängda.

Vi förväntar oss inte sällan att våra politiker ska lösa problemen, som av seriösa forskare anses förorsakas av vårt ohämmade utnyttjande av fossila bränslen. Politikernas handlingsutrymme är dock begränsat. De kan förvisso “kratta manegen” genom att lämna bidrag och skattelättnader till miljövänliga investeringar, men besluten måste till slut tas av enskilda individer eller företag.

Hur kan vi då som privatpersoner förändra världens slöseri med fossila bränslen? Sedan flera år tillbaka har vi i vårt land börjat installera värmepumpar för att minska användningen av oljeeldning och direktverkande el. Nu är det dags att installera solceller och producera egen el för hushållsapparater, belysning och elbilar. 

Bli klimatsmart med solceller i Stockholm 

Du följer debatten i media som handlar om skenande elpriser och vem som bär skulden till att priserna löpt amok. Det är i varje fall inte mitt fel, tänker du. Men att bara lyssna på käbbel är inte din modell utan du tänker göra något åt dina egna kostnader. Vid ett familjeråd tar du upp frågan med din son. “Du som går på tekniskt gymnasium och vet allt, kan väl förklara hur solceller fungerar”, säger du.

Sonen vet besked. “Solceller är uppbyggda med bland annat halvledarmaterial”, förklarar han. “Mellan solcellens fram- och baksida uppstår spänning och i en elkabel tas likström upp”, fortsätter han. “Likströmmen omvandlas till växelström via en växelriktare och strömmen kan sedan tas ut till alla våra apparater”.

Du känner dig övertygad om tekniken och tar kontakt med ett företag som installerar solpaneler i Stockholm. Företaget kommer på besök och inspekterar hustaket, som har bra läge och ger bra solinstrålning utan att skymmas av träd eller annat. Du får också hjälp att upprätta en investeringskalkyl för projektet.

Kategorier
Solceller

Skaffa solpaneler till er BRF

Nu mer än någonsin vill människor dra ned på sina kostander. Idag är det inte ovanligt att se solpaneler, inte heller att BRF väljer att investera i det.

För att hänga med i utvecklingen och ta hand om de som har bostad via er BRF så behöver ni hålla er uppgraderade. För att underlätta det för de boende och hjälpa till att hålla ned på kostnader, så är solpaneler ett bra förslag. Det finns även många andra smarta sätt att få ned på kostnader med.

Framtidens energi kommer från solceller. Man ser allt fler och fler använda sig av dem hela tiden. Det spelar ingen roll om det är till BRF eller villan, det lönar sig lika mycket. Dessutom får ni energi som är snällare mot miljön och gör på så sätt även miljön en tjänst.

Låt alla bidra till solpaneler för BRF

Det är en stor kostnad man ska upp med när man investerar i solpaneler till er BRF, men är alla med och bidrar, så blir det inte så stort. Däremot hur mycket man kommer tjäna på det, det är stort. Det fungerar väldigt enkelt. Ni sätter solpanelerna på taket, där de har bra sikt till solen.

När solen lyser laddas solcellerna upp och det omvandlas till energi som ni använder som el. Det gör att er elförbrukning kan bli i princip kostnadsfri, om vi har tur med mycket sol. Oroa er inte, vi bor i Sverige, så givetvis är solpanelerna här känsliga och laddas även på de molniga dagarna.