Kategorier
Advokat

Advokat med specialistområde i Stockholm

Som advokat i Stockholm kan man röra sig inom ett av två områden. Nämligen humanjuridisk eller affärsjuridisk. Två ganska skilda områden att arbeta med.

När man som advokat i Stockholm skiljer på specialiseringar inom två olika områden, så är det också två ganska skilda områden. Man talar om ett humanjuridiskt område där allt man arbetar med har med människor att göra. Som familjerätt, migrationsrätt, brottmål och socialrätt.

Det andra området handlar om allt som har med affärer och företag att göra. Då delar man upp det området i delar som exempelvis arbetsrätt, skatterätt och miljörätt. Men förutom att det är två områden med mycket skilda typer av klienter, så är arbetet som advokat ändå likadant. Det går ut på att man ska kunna lagen och lotsa sin klient genom den snårskog som juridiken kan vara.

Skicklig advokat i Stockholm

Eftersom yrket advokat i Stockholm är så pass invecklat och stort, så är det många som väljer att endast arbeta med ett enda delområde. Det gör att man blir extra påläst om det och även kan göra sig ett namn som den man vill ha som klient.

Men ändå är det många advokater som har valt att lära sig om flera olika delområden. Kanske för att få så många klienter som möjligt eller för att man helt enkelt tycker att det är roligt att ha ett extra omväxlande arbete. Hur det än är så kan man som advokat faktiskt bestämma själv vilka områden som man vill satsa på att studera och sedan arbeta med.

Mer om skickliga advokater kan du hitta på denna sida: salmipartners.se