Kategorier
VVS

Rörmokare som yrke i Stockholm

Det sägs att vissa yrken alltid kommer behövas. Och troligen är det så att den som är rörmokare i Stockholm aldrig kommer behöva stå utan löpande uppdrag.

I dagens moderna samhälle är det vissa funktioner som man bara tar för givet ska finnas. Man behöver elektricitet, vatten, värme och ventilation för att ha en dräglig tillvaro. Därför finns det alltid jobb för de som arbetar inom någon av dessa områden. Men det gäller även för de som ser till att byggnader finns, som snickare och murare.

Att vara rörmokare i Stockholm idag är ett varierande arbete där uppdragen hela tiden kommer in i en jämn takt. Och det kan till och med vara så pass mycket jobb att man då och då måste tacka nej eller hänvisa kunderna till någon av sina konkurrenter.

Utbildning för att bli rörmokare i Stockholm

Om man känner sig lockad att börja jobba som rörmokare kan man utbilda sig till det på gymnasiet. Eller så kan man söka in till någon av alla yrkesutbildningar som finns i landet. För dit kan man söka sig även om man har uppnått en högre ålder än gymnasieelever.

Hur får man tag i en rörmokare? Jo, det vanligaste sättet är att ringa en rörmokare i Stockholm för att sedan förklara vad man vill ha hjälp med. Det kan även hända att man får ett besök, för att rörmokaren närmare behöver kontrollera vad som ska göras. Och det kan även bli tillfälle att efterfråga en offert, om man önskar det.

Kategorier
VVS

OVK-besiktning i Stockholm

På senare år har det blivit viktigt att göra en OVK-besiktning i Stockholm. En kontroll som ser till att människor och byggnader mår bra och håller sig friska.

När man upptäckte att hus var så pass felaktigt skapade gällande ventilation i Stockholm, att människor blev sjuka. Och det även hände att man upptäckte stora mögelangrepp eller fuktskador i en byggnad. Då startade man en typ av besiktning som kallas för OVK-besiktning. Det var ett sätt att kontrollera att ventilationen i byggnader var korrekta.

Anledningen till att man startade med denna typ av besiktningar var för att man hade börjat bygga hus så pass täta att de fick problem med mögel och fuktskador. Det var något som inte sällan innebär stora skador på hus, som i vissa fall fick totalrenoveras eller till och med rivas. Men man upptäckte även sjukdomar och tillstånd hos de som vistades i dessa byggnader.

Viktig OVK-besiktning i Stockholm

Genom att göra en OVK-besiktning i Stockholm får man besked på hur det står till med ventilationen i en byggnad. Det innebär att man får veta ifall det krävs mer och bättre ventilation eller om ventilationen är korrekt utförd och dimensionerad för byggnaden.

Ibland kan man göra en besiktning för att man har börjat få problem, och vill utröna ifall problem beror på fel i ventilationen. Men det finns även tillfällen då en besiktning sker i förebyggande syfte. Eller för att man vill veta hur det är ställt med ventilationen. Kanske inför en försäljning av en fastighet.