Kategorier
Solceller

Solceller i Stockholm sänker elkostnaden

Om du vill minska dina kostnader för el, kan du utnyttja ditt villatak. Låt ett företag som levererar solceller i Stockholm installera solpaneler på taket.

De flesta människor tycks vara överens om att vårt jordklot inte mår bra. Våra hav och omgivande atmosfär värms successivt upp och på tv och i radio får vi ständigt höra talas om nya naturkatastrofer. Värmerekord slås ständigt och våra skogar blir alltmer eldfängda.

Vi förväntar oss inte sällan att våra politiker ska lösa problemen, som av seriösa forskare anses förorsakas av vårt ohämmade utnyttjande av fossila bränslen. Politikernas handlingsutrymme är dock begränsat. De kan förvisso “kratta manegen” genom att lämna bidrag och skattelättnader till miljövänliga investeringar, men besluten måste till slut tas av enskilda individer eller företag.

Hur kan vi då som privatpersoner förändra världens slöseri med fossila bränslen? Sedan flera år tillbaka har vi i vårt land börjat installera värmepumpar för att minska användningen av oljeeldning och direktverkande el. Nu är det dags att installera solceller och producera egen el för hushållsapparater, belysning och elbilar. 

Bli klimatsmart med solceller i Stockholm 

Du följer debatten i media som handlar om skenande elpriser och vem som bär skulden till att priserna löpt amok. Det är i varje fall inte mitt fel, tänker du. Men att bara lyssna på käbbel är inte din modell utan du tänker göra något åt dina egna kostnader. Vid ett familjeråd tar du upp frågan med din son. “Du som går på tekniskt gymnasium och vet allt, kan väl förklara hur solceller fungerar”, säger du.

Sonen vet besked. “Solceller är uppbyggda med bland annat halvledarmaterial”, förklarar han. “Mellan solcellens fram- och baksida uppstår spänning och i en elkabel tas likström upp”, fortsätter han. “Likströmmen omvandlas till växelström via en växelriktare och strömmen kan sedan tas ut till alla våra apparater”.

Du känner dig övertygad om tekniken och tar kontakt med ett företag som installerar solpaneler i Stockholm. Företaget kommer på besök och inspekterar hustaket, som har bra läge och ger bra solinstrålning utan att skymmas av träd eller annat. Du får också hjälp att upprätta en investeringskalkyl för projektet.