Kategorier
Energideklaration

Energideklaration – fördelar

Många ställer sig skeptiska kring proceduren kring en energideklaration och varför en sådan måste upprättas var tionde år. Varför måste man det och till vilken nytta?

Det handlar nästan uteslutande om fördelar. Ser man till en energideklaration – oavsett om det upprättas i samband med att du ska sälja en villa eller för en större fastighet – så handlar det om ett verktyg för förändring.

Vilka förändringar ger lägre kostnader?

En energideklaration ger nämligen tydliga svar om vilken energiförbrukning du har – samt om hur dina faktiska kostnader för uppvärmning ser ut. Många mottar sin energideklaration och får lite av en chock i samband med detta. Betalar jag så mycket?

I många fall så är det exakt den reaktionen som följer – men det intressanta är vad som sker då den värsta chocken lagt sig. Det är nämligen då arbetet med förändring äger rum och det är då en fastighetsägare aktivt börjar arbetet med att skapa energisnåla lösningar – och ser över exempelvis alternativ kring uppvärmning.

En energideklaration är en investering

Den utförda energideklarationen innehåller även konkreta förslag kring just detta – man får alternativ presenterade för sig som kan sänka kostnaderna – och där även ett estimerat pris finns angivet. Följer man dessa rekommendationer så kan man således också investera sig till lägre kostnader – och det handlar också om investeringar som börjar löna sig redan från dag ett.

Bra för miljö och klimat

En annan fördel med detta är att det inte sällan också leder till tydliga förbättringar vad gäller klimat och miljö. De moderna lösningar som finns inom uppvärmning och energi har ofta gemensamt i att de lämnar mindre negativa avtryck på miljö och klimat. Detta är således något som vi alla tjänar på i det långa loppet.

En energideklaration fungerar alltså lite som en knuff i rätt riktning och, i ärlighetens namn, så handlar det heller inte om någon större utgift i att anlita en extern och oberoende partner för detta.